Nahoru
Dohody kolem financování
Bei laufenden Verträgen
Nach Sicherstellung
Bei Restforderungen
Forderungskauf
Běžící smlouvy
Call Centrum
Osobní intervence
Inkaso nedoplatků
Zajištění financovaných objektů
Běžící smlouvy
Call Centrum
Osobní intervence
Inkaso nedoplatků
Kontrola a zajištění financovaných objektů
Běžící smlouvy
Call Centrum
Osobní intervence
Inkaso nedoplatků
Kontrola a zajištění financovaných objektů
Po zajištění
Získávání zpět a bezpečné úschova
Příprava a podpora ocenění znalcem
Opravy a příprava
Marketing a prodeje
Zbytkové pohledávky
Mimosoudní vymáhání a inkaso
Příprava žaloby a vedení žaloby
Soudní vymáhání a zabavení
Vymáhání žalobních pohledávek

pro banky a leasingové společnosti

U stávajících smluv - pozitivní objasnění situace

Včasné nasazení AVS může snížit rozsah škod, které nastaly kvůli strádajícím smluvním vztahům. Shromáždění otevřených pohledávek nebo dosažení dohody o úhradě pohledávek v krátké době.


Call Centrum

14 hodin denně podporuje naše Call Centrum naše klienty tím, že odpovídá na jejich běžné dotazy. Naši zaměstnanci odpovídají telefonicky našim klientům na dotazy a aktualizují údaje o vašich zákaznících a objektech.

 

 
Osobní intervence na místě

Dlouholeté zkušenosti a dobrá příprava umožňují, aby naši obchodní zástupci  s vašimi zákazníky byli schopni vést předem oznámený a pozitivně se vyvíjející osobní pohovor, který vede k objasnění ekonomické situace. Vstup nás, jako externí a nezávislé služby, tak obvykle vede k rychlému a kladnému vyřízení.

 

 
Inkaso nedoplatků

Inkaso otevřených pohledávek nebo dosažení dohody o úhradě závazků v krátké době přímou platbou na účet klienta.

 

Zajištění financovaných objektů

Není-li úhrada závazku v krátké době možná, je zákazník vyzván k navrácení  objektu samotného, nebo pokud je to možné, provádí se po dohodě s vašim zákazníkem, zajištění tohoto aktiva.

 

Po zajištění - úspěšně najít řešení a ke konečnému spotřebiteli.

Získávání zpět a bezpečná úschova

Po zajištění objektu či získání objektu zpět od vašich zákazníků bude aktivum  ekonomicky dopraveno do skladu, inventarizováno a námi průběžně zajištěno. K zajištění bezpečné úschovy aut ve Vídni máme k dispozici plochu o rozloze cca 10.000 m2 a halu s asi 250 m2 pro vysoce kvalitní vozidla a movité věci.


Podpora při ocenění objektu

Vaším jménem zajistíme okamžité posouzení hodnoty objektu prostřednictvím certifikovaných znalců, stejně jako případně zrušení registrace auta u příslušného registračního orgánu.
 

Opravy a příprava
Motorová vozidla jsou technicky kontrolována opravována a připravována k prodeji.

Marketing a prodej
Společnosti AVS zajišťuje profesionální marketing těchto aktiv pro obchod i konečné  spotřebitele.

 

Zbytkové pohledávky - mobilizovat poslední rezervy

Mimosoudní vymáhání a inkaso

Při intervenci na místě se nejprve snažíme o to, aby byl nárok realizovatelný. Současně je zjišťován ekonomický a soukromý status zákazníka. Výsledek slouží jako základ pro rozhodování při výběru dalších kroků.


Příprava žaloby a vedení žaloby

Celý průběh intervence - od prvního kontaktu až do  intervence před žalobou - je zaznamenán v úřední zprávě. Takto připravený případ je předán jednomu z našich smluvních zástupců k dalšímu vyjednávání.


Soudní vymáhání a zabavení

Průběh procesu soudního vymáhání a exekuce je případně s doprovodem nebo pod dohledem našich zaměstnanců.
 

Vymáhání žalovatelných pohledávek

Pohledávky vedeme v evidenci a pravidelně ověřujeme ekonomickou situaci vašeho zákazníka prostřednictvím intervencí na místě. V případě, že zákazník má opět příjmy a majetek a není ochoten platit, pak je znovu zahájeno soudní vymáhání.
 

Odkoupení pohledávky

Firma AVS spolupracuje s několika společnostmi, které odkupují portfolio nesplacených vymahatelných pohledávek. AVS případně investoři vyhodnotí vaše pohledávky a vypočítají přiměřenou cenu. V důsledku toho je zabezpečena vaše likvidita a ušetříte čas a úsilí v oblasti účetnictví, čímž odlehčíte svým vymáhacím a právním oddělením.

 

Please select your country

Celoevropský rozsah služeb v oblasti kontroly, managementu rizik a pohledávek.