Nahoru

Speciální služby

Insolvence

Zajištění a využívání movitého majetku ve spolupráci se správcem konkurzní podstaty. V průběhu insolvenčního řízení se firma AVS stará o shromažďování a úschovu a také využití mobilních zařízení (například aut).


Soudem stanovený správce konkurzní podstaty 

V případě odmítnutí splátkového kalendáře příp. nuceného vyrovnání s věřitelem se stanoví METODA ODČERPÁNÍ.V těchto případech se převede zabavitelný příjem na správce konkursní podstaty, který rozdělí peníze věřitelům.
Dlužník obdrží v normálním případě po 7 letech a po dosažení kvóty minimálně 10 % prominutí  dluhu.
 

Odkoupení pohledávky

Firma AVS spolupracuje s několika společnostmi, které odkupují portfolio nesplacených vymahatelných pohledávek. AVS případně investoři vyhodnotí vaše pohledávky a vypočítají přiměřenou cenu. V důsledku toho je zabezpečena vaše likvidita a ušetříte čas a úsilí v oblasti účetnictví, čímž odlehčíte svým vymáhacím a právním oddělením.


Detektivní kancelář

 

Please select your country

Celoevropský rozsah služeb v oblasti kontroly, managementu rizik a pohledávek.