English | Home
Usługi w obszarze kontrolingu oraz zarządzania ryzykiem i wierzytelnościami na terenie Europy
Fundusze Europejskie – projekty

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

AVS Polska Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
na realizację projektu w ramach Działania 8.2

Tytuł realizowanego projektu

„Wdrożenie zintegrowanego systemu komunikacji elektronicznej automatyzującej procesy biznesowe między AVS Polska i jego krajowymi i zagranicznymi partnerami”

Okres realizacji:

2013 - 2014