English | Home
Услуги в областта на контролинга, управлението на риска и събирането на вземания в цяла Европа
Нашето мото

AVS Group приключва успешно все повече задания, свързани със събиране на вземания

Вашите пари са важни

Нашата първа цел е да защитим Вашите активи

С различни действия, разследвания и лични контакти чрез служителите ни на място, ние подкрепяме правните отдели на нашите клиенти в областта на контролинга, управлението на риска и събирането на вземания.

Основното ни правило е да пазим имиджа и репутацията на Вашия бизнес

Независимо дали става дума за специални разследвания, контролинг или събиране на вземания от служителите ни на място, за нас от най-голямо значение е конструктивният и професионален подход. Когато има забавено плащане, нашите служители действат като посредник между Вашата компания и Вашия клиент.

Преимуществената ни цел е да запазим Вашите взаимоотношения с клиентите

Първата стъпка при всяка намеса от наша страна представлява дискусия с клиента и анализ на съществуващата ситуация. Целта на този подход е да се възстанови паричният поток по плащането и да се възстановят нормалните взаимоотношения с клиента.