English | Home
Услуги в областта на контролинга, управлението на риска и събирането на вземания в цяла Европа
За контакти

Увеличава се броят на нашите европейски партньори, които регулярно си сътрудничат с AVS Group.


AVS България

ЕЙ ВИ ЕС ИНФОРМАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ООД
1592 София, бул. Искърско шосе 13
Тел: +359 2 807 33 31
Факс: +359 2 807 33 33
E-mail: bulgaria@avs-europe.com


Дъщерни дружества:

Австрия

AVS Betriebsorganisation Ges.m.b.H.
1100 Wien, Hebbelplatz 5
Tel.: +43 (0)1 604 58 58
Fax: +43 (0)1 603 95 95
E-Mail: austria@avs-europe.com

Белгия

AVS Belgium SPRL
1050 Bruxelles / Brussel
Avenue Louise / Louizalaan 367
Tel.: +32 (0)2 414 62 75
Fax: +32 (0)2 411 14 28
E-Mail: belgium@avs-europe.com

Босна и Херцеговина

AVS Informacije BiH d.o.o.
71000 Sarajevo, Tuzlanska bb
Tel.: +387 (0)33 807 603
Fax: +387 (0)33 807 605
E-Mail: bih@avs-europe.com

Италия

AVS Italy SRL
Via XXIV Maggio n. 6
19124 La Spezia (SP)
Tel.: +39 0187 5361130
Fax: +39 0187 1854793
E-Mail: italy@avs-europe.com

Германия

AKM Deutschland GmbH
Postanschrift, Sitz u. Besucheradresse
(nur nach Vereinbarung):
Pappelallee 78/79, 10437 Berlin
Tel.: +49 (0)30 42 84 96 40
Fax: +49 (0)30 42 84 96 42
E-Mail: germany@akm-europe.com

Полша

AVS Polska Sp. z o.o.
02-954 Warszawa, ul. Marconich 3
Tel.: +48 22 742 1340
Fax: +48 22 842 5836
E-Mail: poland@avs-europe.com

Словакия

AVS Informácie s.r.o.
82103 Bratislava, Seberiniho 1
Tel.: +421 2 4333 9621
Fax: +421 2 4333 9624
E-Mail: slovakia@avs-europe.com

Словения

AVS Informacije d.o.o.
2000 Maribor, Linhartova ulica 8
Tel.: +386 (0)2 230 2830
Fax: +386 (0)2 230 2831
E-Mail: slovenia@avs-europe.com

Сърбия

AVS Srbija d.o.o.
E-Mail: serbia@avs-europe.com

Унгария

AVS Hungary Kft
Derkovits Gyula utca 53
H-1193 Budapest
Tel.: +36 30 492 97 75
E-Mail: avs.hungary@avs-europe.com

Холандия

AVS Netherlands B.V.
1440 AB Purmerend, Postbus 82
Tel.: +31 (0)299 477 898
Fax: +31 (0)299 477 879
E-Mail: netherlands@avs-europe.com

Хърватска

AVS Informacije d.o.o.
10090 Zagreb, Kovinska 4 A
Tel.: +385 (0)1 34 53 810
Fax: +385 (0)1 34 53 811
E-Mail: croatia@avs-europe.com

Чешка република

AVS Informace CZ s.r.o.
61800 Brno, Olomoucká 40
Tel.: +420 541 220 822
Fax: +420 541 220 799
E-Mail: czechrepublic@avs-europe.com

Швейцария

AVS Schweiz GmbH
9016 St. Gallen, Achslenstrasse 11
Tel.: +41 (0)41 711 20 90
Fax: +41 (0)41 711 20 65
E-Mail: switzerland@avs-europe.com

Партньори:

Великобритания
Испания
Португалия
Румъния
Турция
Украйна
Франция

 

Международен партньор на: