English | Home
Услуги в областта на контролинга, управлението на риска и събирането на вземания в цяла Европа
Нашият пакет
Преди сключване на договор

Проучвания за кредитоспособност
Професионално разследване
Проверки на място
Инвентаризационен одит
Анализ на ситуацията

При вече сключен договор

Кол център
Лични посещения
Събиране на вземания
Доброволно изпълнение
Позитивен подход

След възстановяване на владението

Възстановяване на владение и съхранение
Оценяване
Ремонти
Ремаркетинг и продажба
Намираме успешни решения

Възстановяване на несигурни вземания

Извънсъдебни споразумения
Правна помощ
Съдебни заповеди
Приключени дела
Мобилизираме резервите

Пълно обслужване

Управление на риска и събиране на вземания, контролинг

Ние предлагаме широк набор от услуги, а именно: предотвратяване на забавените плащания чрез точна оценка на риска и кредитния рейтинг, редовни напомняния към нередовните платци, събиране на просрочени вземания, кол център, проверки с посещение на място, възстановяване на владение, ремаркетинг, извънсъдебни споразумения, съдебни дела.
AVS може да бъде Вашият единствен доставчик на всички тези услуги от началото до края.

Специализирани услуги

Има и още! Извършваме и проучвания на структурата на собствеността, оценка на активи, прогнозна амортизация, проверка на състоянието и ремонт на активи, одити на място при финансиране срещу складови наличности.

Пълен пакет или избрани услуги

Всички услуги, които предлагаме, могат да се използват или в пакет, или като индивидуални услуги. Ние ще ги индивидуализираме спрямо Вашите конкретни изисквания.