English | Home
Услуги в областта на контролинга, управлението на риска и събирането на вземания в цяла Европа
След възстановяване на владението

Възстановяване на владение и съхранение
Оценяване
Ремонти
Ремаркетинг и продажба

Намираме успешни решения

След възстановяване на владението нашите служители помагат да намалите разходите си, като използват утвърдени процедури и най-добри практики за повторно предлагане на пазара на Вашия актив.

Възстановяване и съхранение на активи

Веднъж възстановен, Вашият актив се транспортира и съхранява. На разумна цена.

Оценка на активи

Осигуряваме незабавна оценка на актива от висококвалифициран оценител, както и промяна на регистрацията от съответните власти, когато това се изисква.

Ремонти и обновяване

При поискване, ние поемаме обслужването, ремонта и обновяването на актива за последваща продажба.

Повторно предлагане на пазара и продажба

Специалистите на AVS Group организират професионалното предлагане и продажба на възстановени активи.
Мобилизираме резервите