English | Home
Usluge na području kontrolinga, upravljanja rizicima i briga o potraživanjima širom Evrope
O nama
Naše načelo

Sve više intervencija se od strane djelatnika AVS grupe u Evropi uspješno obrađuje.
Prvenstveno se radi o Vašem novcu

Naš uspjeh

Visoka stopa uspješnosti učvršćuje nas u našem načinu rada.
Najviši stepen efikasnosti

Naš razvoj

AVS grupa u Evropi usko sarađuje s međunarodnim i domaćim preduzećima.
Angažman bez granica

Poštovani poslovni partneri,
poštovani klijenti,

od 1983. godine AVS grupa širem Evrope pruža usluge na području kontrolinga, preventive od rizika i brizi o potraživanjima. S našom široko rasprostranjenom mrežom društva-kćeri uspješno sarađujemo sa velikim poznatim bankama Evrope, kao i s gotovo svim austrijskim bankama i leasing kućama, i s preduzećima iz najrazličitijih branši.
Sve više preduzeća iz svih ekonomskih grana iskazuju povjerenje poslovnoj saradnji s iskusnim i pouzdanim partnerom, a široko razgranate, opsežne ponude usluga pri tome dobivaju dodatno na značenju. Prateći taj trend AVS grupa nudi specifičan potencijal i u tom pogledu Vam stoji na raspolaganju kao podrška u upravljanju rizicima, te u brizi o potraživanjima.
Sve usluge pružamo u skladu sa individualnim potrebama Vašeg društva. Na stranicama koje slijede predstavit ćemo Vam AVS grupu kao Vašeg kompetentnog i prilagodljivog poslovnog partnera koji Vas prati na nacionalnom internacionalnom nivou.

Poklonite nam 10 minuta Vašeg dragocjenog vremena –
«Vašoj sigurnosti ne ostajemo ništa dužni».

Robert Sepp
osnivač i direktor AVS grupe