English | Home
Celoevropský rozsah služeb v oblasti kontroly, managementu rizik a pohledávek
Naše portfolio
Před financováním

Speciální šetření
Pátrání, detektivní služby
Kontrola na místě
Kontrola financování skladu
Vyhodnotit správně situaci

U aktivních smluv

Call centrum
Osobní intervence
Inkaso
Zajištění předmětu financování
Vyřešit pozitivně situaci

Po zajištění

Navrácení a úschova
Ocenění
Opravy
Znovuuvedení na trh a prodej
Najít úspěšné řešení

Zůstatkové pohledávky

Mimosoudní vyrovnání
Žaloby
Výkon soudních rozhodnutí, exekuce
Vymáhání přiznaných pohledávek
Mobilizace posledních rezerv

Široké spektrum služeb

Podpora managementu pohledávek a rizik, controlling

řešení narušených smluvních vztahů, call center, intervencí na místě, inkasa nedoplatků, přes zajištění objektů, jejich opětovný prodej, intervenci před podáním žaloby, žalobu vedenou smluvními právními zástupci až po vymáhání žalovaných pohledávek.
AVS nabízí komplexní řešení.

Specializované služby

Tato oblast naší nabídky zahrnuje detektivní a informační služby, jako např. zjišťování informací o subjektech a jejich finanční situaci. V případě smluv týkajících se financování provádíme speciální šetření za účelem zjištění majetkových poměrů, ocenění předmětů, prognózy k vývoji současných hodnot, kontroly stavu financovaných předmětů i průběžné kontroly financovaných zásob.

Poskytování kompletních či dílčích řešení

Nezávisle na tom, zda využijete kompletní servisní nabídku nebo zvolíte jen některé z nabízených řešení, vše co děláme, vychází z Vašich potřeb.