English | Home
Celoevropský rozsah služeb v oblasti kontroly, managementu rizik a pohledávek
Po zajištění

Navrácení a úschova
Ocenění
Opravy
Znovuuvedení na trh a prodej

Najít úspěšné řešení

Naše služby poskytované po zajištění předmětu financování pomáhají díky optimální organizaci celého procesu opakovaného prodeje zajištěných předmětů snížit Vaše náklady.

Navrácení a bezpečná úschova

Po zajištění předmětů, či po jejich vrácení zákazníkem je s optimálními náklady přepravíme na místo úschovy, inventarizujeme a bezpečně uschováme.

Zajištění znaleckých odhadů

Z Vašeho pověření zajistíme ohodnocení soudním znalcem. Rovněž zajistíme odhlášení předmětů na příslušných úřadech.

Opravy a příprava na prodej

Motorová vozidla budou technicky přezkoušena, opravena a připravena k prodeji.

Zajištění odbytu na trhu a prodej

Společnosti skupiny AVS Group zařídí opětovný prodej financovaného majetku do obchodní sítě a konečnému spotřebiteli.
Mobilizace posledních rezerv