English | Home
Celoevropský rozsah služeb v oblasti kontroly, managementu rizik a pohledávek
Před financováním

Speciální šetření
Pátrání, detektivní služby
Kontrola na místě
Kontrola financování skladu

Vyhodnotit správně situaci

S námi budete díky správnému posouzení Vašich zákazníků nebo financovaných objektů v bezpečí již od samého počátku.

Speciální šetření a průzkum

Prověřování žadatelů o financování i speciální průzkum na území ČR i v zahraničí. Kontrolou majetkových poměrů před financováním a oceněním objektů může AVS pomoci minimalizovat riziko neplacení.

Kontroly na místě

Ověření identity, stavu, tržní hodnoty, správnosti kupní ceny a možností dalšího zhodnocení předmětu financování Vám poskytne bezpečnější základ pro bezproblémový vztah se zákazníkem.

Kontroly financování skladu

Pravidelný monitoring existence financovaných skladových zásob a dokumentace k vozidlům, jakož i oceňování ojetých vozidel před financováním prodejce zaručí, že objem financování bude odpovídat zajištění.
Vyřešit pozitivně situaci