English | Home
Celoevropský rozsah služeb v oblasti kontroly, managementu rizik a pohledávek
Zůstatkové pohledávky

Mimosoudní vyrovnání
Žaloby
Výkon soudních rozhodnutí, exekuce
Vymáhání přiznaných pohledávek

Mobilizace posledních rezerv

Převezmeme inkaso pochybných pohledávek a nabídneme doprovodné služby.

Mimosoudní vyrovnání a inkaso

Při intervenci u zákazníka nejdříve usilujeme o dobytnost pohledávky. Současně zjišťujeme skutečné ekonomické i osobní poměry zákazníka. Výsledek našeho šetření Vám pomůže při volbě dalších kroků.

Příprava a vedení žaloby

Celý průběh intervence - od prvního kontaktu se zákazníkem až po intervenci před podáním žaloby - je zaznamenán v intervenční zprávě. Takto zpracovaný případ je předán jednomu z našich smluvních právních zástupců k dalšímu vymáhání.

Výkon soudních rozhodnutí a exekuce

Naši spolupracovníci dále dohlíží na výkon soudních příkazů a exekucí v rámci soudního řízení.

Vymáhání žalovaných případů

Soudně přiznané pohledávky vedeme, evidujeme a prostřednictvím intervence na místě pravidelně kontrolujeme hospodářské poměry Vašeho zákazníka. Zjistíme-li, že zákazník má opět příjmy, ale odmítá platit, bude podán návrh na nový soudní příkaz.