English | Home
Usluge na području kontrolinga, upravljanja rizicima i briga o potraživanjima diljem Europe
Nakon pohrane

Povrat i čuvanje
Procjena vrijednosti
Osposobljavanje
Plasman i prodaja

Uspješan način pronalaženja rješenja

Popratne usluge nakon pohrane objekta, uz optimalno organizirane radnje i promidžbu, vode do smanjenja troškova.

Vraćanje i osigurano čuvanje objekata

Nakon izvršene pohrane ili povrata objekta od strane Vašeg klijenta, gospodarska dobra se povoljno transportiraju do mjesta pohrane, provodi se inventarizacija te se s naše strane pohranjuju na sigurnom.

Pokretanje i praćenje postupka procjene

Prema Vašem nalogu angažiramo prisegnute sudske vještake radi vještačenja vrijednosti objekta i pokrećemo eventualnu odjavu objekta kod nadležnih upravnih organa.

Osposobljavanje i priprema za prodaju

Vozila se tehnički pregledavaju, osposobljavaju i pripremaju za prodaju.

Plasman na tržištu i prodaja

Poduzeća AVS grupe preuzimaju profesionalan plasman gospodarskih dobara trgovcima i krajnjim potrošačima.
Mobilizacija posljednjih rezervi