English | Home
Služby po celej Európe v oblasti controllingu, riadenia rizika a správy pohľadávok
U bežných zmlúv

Cal centrum
Osobné intervencie
Inkaso
Zaistenie

Pozitívne zvládnutie situácie

Včasný zásah AVS môže znížiť škody, ktoré vzniknú v dôsledku zhoršenia platobnej morálky klientov.

Cal centrum

14 hodín denne podporuje naše cal centrum rutinné vymáhanie našich príkazcov. Naši pracovníci telefonicky vymáhajú a aktualizujú údaje o klientoch a predmetoch leasingu.

Osobné intervencie

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a školeniam sú schopní naši terénni pracovníci viesť rokovania s Vašimi zákazníkmi zamerané na pozitívny výsledok s cieľom posúdenia ich ekonomickej situácie. Naše vystupovanie v úlohe externých a nezávislých sprostredkovateľov vedie vo väčšine prípadov k rýchlemu a pozitívnemu vyriešeniu prípadu.

Inkaso pohľadávok

Inkaso otvorených pohľadávok alebo dosiahnutie dohody o úhrade pohľadávky v krátkom časovom období zaplatením na účet prenajímateľa.

Preverenie alebo zaistenie financovaných predmetov

V prípade, že nie je možná úhrada pohľadávky v krátkej dobe, je zákazníkovi ponúknutá možnosť vrátiť predmet financovania, alebo po dohode so zákazníkom je predmet zaistený.
Úspešné riešenie