English | Home
Услуги в областта на контролинга, управлението на риска и събирането на вземания в цяла Европа
Какво можете да очаквате от нас

Високата ни успеваемост потвърждава ефикасността на нашият подход

Максимална ефективност

Лично посещение на място и бърз резултат

Служителите ни, чиято мрежа покрива цяла Европа, централизираният ни мениджмънт и администрация, заедно с висококвалифицираните IT специалисти гарантират бързо изпълнение на задачите и високо качество.

Подробна отчетност

Всички наши действия и резултати постоянно се документират и могат да Ви бъдат предоставени по всяко време чрез нашия софтуер, който е последна дума на техниката.

Прозрачност в работата и свързаното с нея осчетоводяване на услугите

Независимо дали ще изберете да ползвате пакетно обслужване или отделни услуги при нас, ние фактурираме на базата на прозрачни и предварително установени такси.