English | Home
Услуги в областта на контролинга, управлението на риска и събирането на вземания в цяла Европа
Обхватът на нашата дейност

AVS Group си сътрудничи тясно с национални и международни компании в цяла Европа

Границите не могат да ни спрат

Покритие в цяла Европа

Ние изпълняваме задания в цяла Европа с подкрепата на международната ни мрежа от дъщерни дружества. От 1983г. насам AVS е създала дъщерни дружества в много европейски държави.

Трансгранична намеса без загуба на време

Дъщерните дружества на AVS работят предимно на националните пазари. Но когато става въпрос за трансгранични ангажименти, всички дъщерни дружества се подкрепят и създават основа за сътрудничество с партньори и в онези няколко държави, в които AVS все още няма установено дъщерно дружество.

Международно ноу-хау

Над двадесет и петгодишеният ни опит, дължащ се на активно присъствие на европейският пазар, както и добре обособената ни мрежа, са на разположение на нашите партньори. С това ние Ви предлагаме възможно най-голяма ефективност при управлението на Вашия бизнес.