English | Home
Услуги в областта на контролинга, управлението на риска и събирането на вземания в цяла Европа
Преди сключване на договор

Проучвания за кредитоспособност
Професионално разследване
Проверки на място
Инвентаризационен одит

Анализ на ситуацията

С извършене на точен анализ на клиента или на активите, които ще бъдат финансирани, Вие от самото начало ще бъдете защитени.

Разследвания и проучвания, провеждани от специалисти

“Опознай клиента си”: ние извършваме проверки и проучвания на съществена информация за физически и юридически лица, както местни, така и чуждестранни. С проверките на структурата на собствеността и стойността на активите преди да се сключи финансова сделка, AVS може да помогне за намаляване на риска от неизпълнение на задълженията.

Инспекции на място

“Да играем на сигурно”: ние проучваме внимателно от всички възможни гледни точки активите, които ще бъдат финансирани – идентификация, състояние, пазарна стойност, покупна цена и цена при препродажба. Всичко, от което се нуждаете, за да си осигурите една по-здрава основа за безпроблемни отношения с клиентите.

Одит на наличности

“Държим нещата под контрол”: чрез регулярните одити на наличностите, управлението на документацията, както и с извършването на оценки на употребявани автомобили, ние помагаме да гарантирате, че сумата на финансирането съответства на предложеното обезпечение.
Позитивен подход