English | Home
Услуги в областта на контролинга, управлението на риска и събирането на вземания в цяла Европа
Възстановяване на несигурни вземания

Извънсъдебни споразумения
Правна помощ
Съдебни заповеди
Приключени дела

Мобилизираме резервите

Не се отказваме лесно. Дори когато “ закъснелите плащания” се превърнат в “лоши дългове”: продължаваме да подкрепяме клиентите при всяка крачка по пътя към възстановяване на тези суми.

Извънсъдебни споразумения и събиране на вземания

Първо посещаваме Вашия клиент и се опитваме да съберем неплатените суми, като същевременно се стремим да определим реалното му финансово състояние и други обстоятелства. Резултатите от това разследване ви дават солидна основа, за да решите какво да предприемете като следваща стъпка.

Подготовка и предприемане на правни действия

Цялата процедура по нашата намеса от първия до последния контакт е документирана в доклад, който може да бъде предаден на адвокат с цел предприемане на правни действия.

Съдебни заповеди

Оказваме професионална правна подкрепа при осъществяване на процедурата.

Намеса при отписани вземания

Ако сумите не са платени въпреки съдебната заповед, ние регулярно проверяваме финансовото състояние на Вашите клиенти с лични посещения. Ако стане ясно, че финансовото им положение се е подобрило, но въпреки това отказват да изпълнят задълженията си доброволно, ние можем да препоръчаме следващи стъпки за принудително уреждане.