English | Home
Celoevropský rozsah služeb v oblasti kontroly, managementu rizik a pohledávek
U aktivních smluv

Call centrum
Osobní intervence
Inkaso
Zajištění předmětu financování

Vyřešit pozitivně situaci

Včasné zapojení AVS pomůže minimalizovat škody způsobené neplněním smluvních vztahů.

Call centrum

14 hodin denně Vás podporuje naše call centrum v oblasti rutinního upomínání zákazníků. Naši pracovníci vyřizují telefonické upomínky a aktualizují informace týkající se Vašeho zákazníka či objektu.

Osobní intervence

Naši pracovníci v terénu vycházejí při své práci z mnohaletých zkušeností a odborného školení v oblasti jednání se zákazníky. Díky tomu jsou schopni vést s Vaším zákazníkem při avizovaných osobních návštěvách pozitivní rozhovor, který objasní jeho finanční situaci. Naše vystupování v roli externích a nezávislých poskytovatelů služeb zpravidla vede k rychlým a pozitivním výsledkům.

Inkaso nedoplatků

Inkaso otevřených pohledávek i přímé úhrady zákazníka na základě dohody o rychlém uhrazení nedoplatku jsou prováděny přímo na Váš bankovní účet.

Kontrola a zajištění financovaných předmětů

Není-li možné zajistit úhradu nedoplatku, je zákazníkovi doporučeno, aby financovaný předmět sám vrátil. V případě nutnosti provedeme zajištění majetku, pokud možno ve spolupráci se zákazníkem.
Najít úspěšné řešení