English | Home
Usluge na području kontrolinga, upravljanja rizicima i briga o potraživanjima diljem Europe
Naše načelo

Sve više intervencija se od strane djelatnika AVS grupe u Europi uspješno obrađuje.

Prvenstveno se radi o Vašem novcu

Sigurno ostvarenje Vaših potraživanja za nas je na prvom mjestu

Djelovanjem, istraživanjem i intervencijom na licu mjesta naša vanjska služba podupire područje kontrolinga, odjel naplate potraživanja kao i pravne odjele naših poslovnih partnera.

Ugled i reputacija Vaše kuće, naša je prvenstvena zadaća

Pozitivan i ozbiljan nastup našeg suradnika pri istraživanju, kontrolnoj djelatnosti ili intervenciji imaju prvenstvo. Kod zaostatka u plaćanju između Vas i Vašeg klijenta djelujemo u ulozi posrednika.

Zadržavanje Vašeg dobrog odnosa sa klijentom, naš je prvenstveni cilj

Prvi korak kod svake intervencije je razgovor sa Vašim klijentom i analiza njegove financijske situacije. Naš proklamirani cilj je ponovno uspostavljanje plaćanja i uspostavljanje kontakta između Vas i Vašeg klijenta.