English | Home
Usluge na području kontrolinga, upravljanja rizicima i briga o potraživanjima diljem Europe
Naš uspjeh

Visoka stopa uspješnosti učvršćuje nas u našem načinu rada.

Najviši stupanj učinkovitosti

Osobna intervencija na terenu, kratko vrijeme obrade

Vanjska služba, široke rasprostranjenosti diljem Europe, intervencija na licu mjesta i upravljanje iz središnjice, te organizacija uz potporu informatičkih odjela jamče obavljanje zadataka u kratkom roku, uz poštivanje visokih standarda kvalitete.

Opširno izvješćivanje

Rezultati svih aktivnosti neprestano se bilježe i stoje Vam na raspolaganju u svako doba, korištenjem modernih software aplikacija.

Transparentan obračun usluga

Naknada za korištenje cijelog paketa usluga ili pojedinih dijelova paketa usluga društva AVS, obračunava se na osnovi transparentnih paušalnih stopa.