English | Home
Usluge na području kontrolinga, upravljanja rizicima i briga o potraživanjima diljem Europe
Preostala potraživanja

Izvansudska naplata
Utuženja
Sudsko izvršenje, ovrha
Obrada utuženih slučajeva

Mobilizacija posljednjih rezervi

Preuzimamo obradu potraživanja za koja nije sigurna mogućnost naplate te nudimo popratnu potporu.

Izvansudska nagodba i naplata

Prilikom intervencije se najprije pokušava naplatiti potraživanje. Istovremeno se obavlja provjera ekonomskog i osobnog statusa klijenta. Rezultat služi Vama kao pomoć pri donošenju odluke o poduzimanju daljnjih koraka.

Priprema tužbe i tužba

Cjelokupni tijek intervencije – od prvog uspostavljanja kontakta do intervencije prije tužbe – bilježi se u izvješću. Tako pripremljen slučaj se radi daljnjeg postupka prosljeđuje našim odvjetnicima od povjerenja.

Ovrhe i pljenidbe

Ovrhe i pljenidbe koje se u tijeku postupka pokažu nužnima, prema potrebi mogu pratiti naši suradnici.

Obrada utuženih, nenaplaćenih slučajeva

Utuženo potraživanje bilježimo i intervencijom na licu mjesta redovito provjeravamo gospodarsku situaciju Vašeg klijenta. Ukoliko bi klijent nakon nekog vremena opet raspolagao prihodima i imovinom, a ne bi bio spreman platiti potraživanje, pokreće se izvršenje sudske ovrhe.