English | Home
Grenzenloze diensten op het gebied van controle, risico- en incassomanagement
Invordering dubieuze debiteuren

Buitengerechtelijke regelingen
Juridische stappen
Rechtszaken
Afgeschreven vorderingen

Laatste stappen

Wij geven niet gemakkelijk op. Zelfs wanneer “late betalingen”, “dubieuze debiteuren” worden helpen wij u bij het innen van uitstaande bedragen.

Buitengerechtelijke regelingen en incasso

In eerste instantie bezoeken wij de cliŽnt teneinde te trachten het uitstaande bedrag te innen. Tegelijkertijd proberen wij de huidige financiŽle- en andere omstandigheden van de cliŽnt te evalueren. De uitkomst van deze onderzoeken biedt een duidelijke basis om een beslissing te nemen voor verdere stappen.

Voorbereiding en initiŽren van juridische stappen

Het hele proces van onze interventies – vanaf het eerste tot het laatste contact – is gedocumenteerd in een rapport dat aan advocaten kan worden voorgelegd voor het nemen van juridische stappen.

Rechtszaken

Onze employees zorgen voor alle handelingen, inclusief het opstellen van documenten, voor het voeren van rechtszaken.

Afgeschreven vorderingen

Wanneer vorderingen oninbaar zijn gebleken, ondanks uitspraken van de rechtbank, houden wij het dossier open en controleren regelmatig door middel van bezoeken of de financiŽle situatie van de cliŽnt verandert. Als wij constateren dat de cliŽnt in een later stadium middelen bezit, maar weigert aan zijn verplichtingen te voldoen, adviseren wij nieuwe rechtsmaatregelen teneinde de schuld alsnog te innen.