English | Home
Usługi w obszarze kontrolingu oraz zarządzania ryzykiem i wierzytelnościami na terenie Europy
Nasze motto

Pracownicy Grupy AVS skutecznie przeprowadzają coraz większą ilość interwencji na terenie Europy

Liczą się Państwa pieniądze

Naszym głównym celem jest ochrona Państwa aktywów

Działania i dochodzenia prowadzone przez naszych pracowników terenowych wspierają departamenty prawne, kontrolingu, ryzyka oraz działy windykacji naszych klientów.

Naszą fundamentalną zasadą jest ochrona Państwa wizerunku

W czasie prowadzonego dochodzenia, działań kontrolnych, jak i samych interwencji windykacyjnych w terenie szczególną wagę przykładamy do pozytywnych relacji z Państwa klientami. W kontaktach wynikających ze zwłoki w płatnościach nasi pracownicy występują jako mediatorzy i pośrednicy pomiędzy Państwem i Państwa klientami. Nasz działania cechuje poszanowanie ich godności i uczciwości.

Naszym priorytetem jest odbudowanie Państwa biznesowych relacji z klientami

Każda interwencja rozpoczyna się wstępną rozmową z klientem oraz analizą jego sytuacji finansowej. Podstawowym celem interwencji jest przywrócenie prawidłowego trybu płatności zobowiązań umownych i odbudowanie wzajemnych relacji między stronami.