English | Home
Usługi w obszarze kontrolingu oraz zarządzania ryzykiem i wierzytelnościami na terenie Europy
Nasz potencjał

Grupa AVS ściśle współpracuje z międzynarodowymi i lokalnymi instytucjami finansowymi

Interwencje ponad granicami

Ogólnoeuropejski zasięg

Realizujemy interwencje terenowe w całej Europie w oparciu o rozwijaną od 1983 roku sieć kilkunastu własnych przedstawicielstw.

Interwencje międzynarodowe bez opóźnień

Przedstawicielstwa AVS prowadzą działania w obrębie rynków lokalnych. Sprawna współpraca między nimi umożliwia realizację interwencji wykraczających poza granice jednego kraju. Grupa AVS ma również możliwość podejmowania działań w państwach, w których nie posiada jeszcze przedstawicielstw, w oparciu o swoich partnerów.

Międzynarodowy Know-How

Grupa AVS oferuje Państwu doświadczenie w zarządzaniu wierzytelnościami będące efektem dwudziestoletniej, aktywnej obecności na rynkach Europy Środkowej. Nasze międzynarodowe kompetencje i znajomość lokalnych rynków gwarantuje najwyższą efektywność w realizacji Państwa zleceń.