English | Home
Usługi w obszarze kontrolingu oraz zarządzania ryzykiem i wierzytelnościami na terenie Europy
Nasze usługi
Przed podpisaniem umowy o finansowanie

Weryfikacje, analizy powiązań
Usługi detektywistyczne
Inspekcje terenowe
Kontrola stanów magazynowych
Rzetelnie ocenić podstawy

W trakcie realizacji umowy

Call Center
Osobiste interwencje w terenie
Inkaso należności
Przejmowanie majątku
Pozytywnie wyjaśnić sytuację

Po przejęciu majątku

Odzyskanie i zabezpieczenie majątku
Wycena
Konserwacja
Re-marketing i sprzedaż
Znaleźć właściwe rozwiązanie

Przy roszczeniu końcowym

Pozasądowe dochodzenie roszczeń
Windykacja sądowa
Wsparcie egzekucji komorniczej
Windykacja tytułów archiwalnych
Zmobilizować ostatnie rezerwy

Pełny zakres usług

Kontroling i usługi wspierające zarządzanie wierzytelnościami i ryzykiem finansowym

Oferta AVS obejmuje działania prewencyjne wspierające ocenę ryzyka oraz zdolności kredytowej potencjalnych klientów, monitowanie w razie opóźnień w płatnościach, call center, inspekcje terenowe u klienta, windykację należności finansowych oraz zabezpieczenia przedmiotów w celu ich spieniężenia. Dodatkowe pola działania
Grupy AVS to windykacja sądowa oraz wsparcie egzekucji komorniczej.
AVS integruje wszystkie powyższe usługi w ramach współpracy z jednym partnerem.

Usługi specjalistyczne

Grupa AVS oferuje również usługi detektywistyczne, inspekcje terenowe przedmiotów oraz audyty stanów magazynowych. Po przejęciu przedmiotów finansowania Grupa AVS podejmuje się ich serwisu, przechowania i sprzedaży.

Program kompleksowy lub wybrane usługi

Usługi oferowane przez Grupę AVS mogą być zintegrowane w kompleksowy program zarządzania wierzytelnościami gwarantujący najwyższą skuteczność. Jednocześnie istnieje możliwość wyboru konkretnych usług zgodnych z bieżącym zapotrzebowaniem naszych kontrahentów.