English | Home
Služby po celej Európe v oblasti controllingu, riadenia rizika a správy pohľadávok
Naša spoločnost
Naše motto

Pracovníci skupiny AVS spracúvajú v Európe stále viacej intervencií.
V prvom rade ide o Vaše peniaze

Náš úspech

Vysoká úspešnosť svedčí o našich správnych pracovných postupoch.
Vysoká miera efektívnosti

Náš rozvoj

V Európe skupina AVS úzko spolupracuje s medzinárodnými a národnými spoločnosťami.
Bezhraničné nasadenie

Vážení obchodní partneri,
vážení zákazníci,

už od roku 1983 poskytuje skupina AVS služby v oblasti kontrolingu, prevencie rizika a intervencií omeškaných platieb po celej Európe. Prostredníctvom rozsiahlej siete našich dcérskych spoločností na celom kontinente úzko spolupracujeme s veľkými európskymi bankami, takmer so všetkými rakúskymi bankami a leasingovými spoločnosťami a podnikmi z rôznych odvetví. Stále viacej podnikov zo všetkých hospodárskych odvetví vyhľadáva spoluprácu so skúseným a spoľahlivým poskytovateľom týchto služieb, pričom sa stále väčší dôraz kladie na členenú a rozsiahlu ponuku služieb. V rámci tohto trendu skupina AVS ponúka jedinečný potenciál a dáva Vám tak k dispozícií serióznu a profesionálnu podporu pri riadení Vášho rizika a správe pohľadávok.

Všetky naše služby sú prispôsobené individuálnym potrebám Vašej spoločnosti. Na nasledujúcich stranách Vám predstavíme skupinu AVS ako kvalifikovaného a flexibilného partnera ako v tuzemsku, tak aj v zahraničí.

Venujte nám 10 minút Vášho času – „Postaráme sa o Vašu istotu“

Robert Sepp
Zakladateľ a generálny riaditeľ skupiny AVS