English | Home
Služby po celej Európe v oblasti controllingu, riadenia rizika a správy pohľadávok
Naše motto

Pracovníci skupiny AVS spracúvajú v Európe stále viacej intervencií.

V prvom rade ide o Vaše peniaze

Na prvom mieste je pre nás zabezpečenie Vašej pohľadávky

Našou činnosťou, preverovaním a intervenciami na mieste podporujeme prácu oddelení kontrolingu, správy pohľadávok a právnych útvarov našich klientov.

Našou najväčšou povinnosťou je zachovanie dobrého mena a prestíže Vašej spoločnosti

Najdôležitejší význam má pre nás pozitívne a seriózne vystupovanie našich pracovníkov pri preverovaní, kontrole či intervenciách. Pri rokovaní o splácaní dlhov sa považujeme za sprostredkovateľa medzi Vašou spoločnosťou a Vaším zákazníkom.

Naším prvoradým cieľom je udržanie dobrých vzťahov s Vaším klientom

Prvým krokom každej intervencie je pohovor s Vaším zákazníkom a analýza jeho aktuálnej situácie. Naším cieľom je pritom pokračovanie platieb a obnovenie Vášho vzťahu s klientom.