English | Home
Služby po celej Európe v oblasti controllingu, riadenia rizika a správy pohľadávok
Náš rozvoj

V Európe skupina AVS úzko spolupracuje s medzinárodnými a národnými spoločnosťami.

Bezhraničné nasadenie

Pokrytie celej Európy

Poskytujeme služby v celej Európe, pričom sa opierame o sieť medzinárodných pobočiek. Počas rozvoja našej spoločnosti sme budovali dcérske spoločnosti takmer vo všetkých európskych krajinách.

Intervencie presahujúce hranice bez časových strát

Dcérske spoločnosti poskytujú služby prevažne regionálnym trhom. Všetky pobočky sa navzájom podporujú pri poskytovaní služieb presahujúcich hranice a zároveň vytvárajú základňu pre spracovanie prípadov v susedných krajinách, kde spolupracujeme s partnerskými firmami.

Medzinárodný know-how

Našim obchodným partnerom dávame k dispozícii skúsenosti získané počas vyše dvoch desaťročí na európskom trhu a vybudovanú sieť kontaktov. Pre riešenie Vašich pohľadávok vám tým ponúkame maximálnu efektívnosť.