English | Home
Služby po celej Európe v oblasti controllingu, riadenia rizika a správy pohľadávok
Náš úspech

Vysoká úspešnosť svedčí o našich správnych pracovných postupoch.

Vysoká miera efektívnosti

Osobné intervencie na mieste, krátke doby spracovania

Rozsiahle pokrytie Európy lokálnymi servisnými centrami, centrálne riadené operácie, administratíva a organizácia s využitím informačných technológií zaručujú rýchle riešenie prípadov a trvalo vysokú úroveň profesionality.

Podávanie komplexných správ

Všetky naše aktivity a výsledky sú priebežne dokumentované a sú Vám kedykoľvek k dispozícii prostredníctvom našich moderných softwarových aplikácií.

Transparentné vyúčtovanie služieb

Náklady za využitie AVS služieb a to buď celého balíka alebo tiež jednotlivých častí, budú vo faktúre vyúčtované na základe transparentných paušálnych sadzieb.