English | Home
Služby po celej Európe v oblasti controllingu, riadenia rizika a správy pohľadávok
Kontakt
Vložte do nás svoju dôveru

Po celej Európe uprednostňujú naši partneri čím ďalej tým viac pravidelnú spoluprácu so skupinou AVS.


AVS Slovakia

AVS Informácie s.r.o.
82103 Bratislava, Seberiniho 1
Tel.: +421 2 4333 9621
Fax: +421 2 4333 9624
E-Mail: slovakia@avs-europe.com


Pobočky:

Belgicko

AVS Belgium SPRL
1050 Bruxelles / Brussel
Avenue Louise / Louizalaan 367
Tel.: +32 (0)2 414 62 75
Fax: +32 (0)2 411 14 28
E-Mail: belgium@avs-europe.com

Bosna-Hercegovina

AVS Informacije BiH d.o.o.
71000 Sarajevo, Tuzlanska bb
Tel.: +387 (0)33 807 603
Fax: +387 (0)33 807 605
E-Mail: bih@avs-europe.com

Bulharsko

AVS Informatsia Bulgaria Ltd.
1680 Sofia, Municipality of Vitosha
“Pirin” Str. 91, AVS Office 3
Local: +359 700 310 95
Теl.: +359 2 448 669 5
Fax: +359 2 448 669 7
E-Mail: bulgaria@avs-europe.com

Česká republika

AVS Informace CZ s.r.o.
61800 Brno, Olomoucká 40
Tel.: +420 541 220 822
Fax: +420 541 220 799
E-Mail: czechrepublic@avs-europe.com

Chorvátsko

AVS Informacije d.o.o.
10090 Zagreb, Kovinska 4 A
Tel.: +385 (0)1 34 53 810
Fax: +385 (0)1 34 53 811
E-Mail: croatia@avs-europe.com

Holandsko

AVS Netherlands B.V.
1440 AB Purmerend, Postbus 82
Tel.: +31 (0)299 477 898
Fax: +31 (0)299 477 879
E-Mail: netherlands@avs-europe.com

Maďarsko

AVS Hungary Kft
Derkovits Gyula utca 53
H-1193 Budapest
Tel.: +36 30 492 97 75
E-Mail: avs.hungary@avs-europe.com

Poľsko

AVS Polska Sp. z o.o.
02-954 Warszawa, ul. Marconich 3
Tel.: +48 22 742 1340
Fax: +48 22 842 5836
E-Mail: poland@avs-europe.com

Rakúsko

AVS Betriebsorganisation Ges.m.b.H.
1100 Wien, Hebbelplatz 5
Tel.: +43 (0)1 604 58 58
Fax: +43 (0)1 603 95 95
E-Mail: austria@avs-europe.com

Slovinsko

AVS Informacije d.o.o.
2000 Maribor, Linhartova ulica 8
Tel.: +386 (0)2 230 2830
Fax: +386 (0)2 230 2831
E-Mail: slovenia@avs-europe.com

Spolková republika Nemecko

AKM Deutschland GmbH
Postanschrift, Sitz u. Besucheradresse
(nur nach Vereinbarung):
Pappelallee 78/79, 10437 Berlin
Tel.: +49 (0)30 42 84 96 40
Fax: +49 (0)30 42 84 96 42
E-Mail: germany@akm-europe.com

Srbsko

AVS Srbija d.o.o.
E-Mail: serbia@avs-europe.com

Švajčiarsko

AVS Schweiz GmbH
9016 St. Gallen, Achslenstrasse 11
Tel.: +41 (0)41 711 20 90
Fax: +41 (0)41 711 20 65
E-Mail: switzerland@avs-europe.com

Taliansko

AVS Italy SRL
Via XXIV Maggio n. 6
19124 La Spezia (SP)
Tel.: +39 0187 5361130
Fax: +39 0187 1854793
E-Mail: italy@avs-europe.com

Partneri:

Francúzsko
Portugalsko
Rumunsko
Španielsko
Turecko
Ukrajina
Veľká Británia

 

Medzinárodný partner