English | Home
Služby po celej Európe v oblasti controllingu, riadenia rizika a správy pohľadávok
Naše portfólio služieb
Pred financovaním

Špeciálne informácie
Preverovanie, detektívna činnosť
Kontrola na mieste
Kontrola skladových zásob
Správne zhodnotiť stav

U bežných zmlúv

Cal centrum
Osobné intervencie
Inkaso
Zaistenie
Pozitívne zvládnutie situácie

Po zaistení predmetu

Odobranie a úschova
Stanovenie zostatkovej ceny
Technická údržba
Uvedenie na trh a predaj
Úspešné riešenie

Vymáhanie zostatkových pohľadávok

Mimosúdne vymáhanie
Podávanie žalôb
Súdne exekúcie, zabavovanie majetku
Vymáhanie po súdnom rozhodnutí
Mobilizácia posledných rezerv

Rozsiahle služby

Podpora pri riadení rizika a správe pohľadávok, kontrolná činnosť

Poskytujeme širokú škálu služieb: prevencia problémov s platbami prostredníctvom presného vyhodnotenia rizika, bonity a dôveryhodnosti, včasné upomienky zákazníkov, ktorí majú tendenciu meškať s platbami, Call centrum, intervencia pri omeškaní priamo u klienta, inkaso nedoplatkov zaistením predmetov financovania, predaj, predžalobné intervencie, právne konanie prostredníctvom našich zmluvných právnikov až po vymáhanie pohľadávok priznaných súdnym rozhodnutím.
Všetko toto ponúka AVS z jednej ruky.

Špecializované služby

Na tomto úseku zahŕňa naša ponuka detektívne a informačné služby, ako napr. preverovanie osôb a ich majetkových pomerov, pri poskytovaní úverov špecializované informácie o majetkových pomeroch, oceňovanie objektov, prognózy vývoja časovej hodnoty, preverovanie stavu ako aj bežnú kontrolu skladových zásob.

Kompletné alebo vybrané služby

Všetky ponúkané služby môžete využiť kompletne alebo individuálne podľa vlastných potrieb.