English | Home
Služby po celej Európe v oblasti controllingu, riadenia rizika a správy pohľadávok
Pred financovaním

Špeciálne informácie
Preverovanie, detektívna činnosť
Kontrola na mieste
Kontrola skladových zásob

Správne zhodnotiť stav

Správnym odhadnutím Vašich klientov alebo objektov, ktoré sú predmetom financovania budete vo Vašich finančných prísľuboch s nami v bezpečí.

Špeciálne informácie a preverovanie

Preverovanie a prešetrovanie žiadateľov o prefinancovanie, ako aj špeciálne informácie v tuzemsku a v zahraničí. Preverením majetkových pomerov pred záväzným prísľubom financovania a ohodnotením objektov môže AVS znížiť Vaše riziko straty.

Kontrola na mieste

Preverenie predmetu financovania z hľadiska identity, stavu, tržnej hodnoty a kontroly správnosti obstarávacej hodnoty, ako aj repredaja Vám poskytne viac istoty pre bezproblémový vzťah s klientom.

Kontrola skladových zásob

Priebežné kontroly stavu financovaných zásob a technických preukazov, ako aj súvisiace oceňovanie jazdených áut pred financovaním dealerov zaručujú súlad medzi objemom financovania a zaistením.
Pozitívne zvládnutie situácie