English | Home
Služby po celej Európe v oblasti controllingu, riadenia rizika a správy pohľadávok
Vymáhanie zostatkových pohľadávok

Mimosúdne vymáhanie
Podávanie žalôb
Súdne exekúcie, zabavovanie majetku
Vymáhanie po súdnom rozhodnutí

Mobilizácia posledných rezerv

Prevezmeme inkaso dubióznych pohľadávok a ponúkame doplnkovú podporu.

Mimosúdne vymáhanie a inkaso

Pri intervenciách na mieste sa najprv pokúšame o úhradu pohľadávky. Súčasne preverujeme ekonomickú a osobnú situáciu zákazníka. Zistené údaje Vám poslúžia pri rozhodovaní o ďalšom postupe.

Príprava žaloby a vedenie súdnych sporov

Celkový priebeh intervencie – od prvého kontaktu až po podanie žaloby – sa zhrnie v záverečnej správe. Takto pripravené podklady sa odovzdajú nášmu zmluvnému právnikovi pre ďalšie vymáhanie pohľadávky súdnou cestou.

Súdna exekúcia a zabavenie majetku

V prípade nutnosti súdnej exekúcie a zabavenia majetku je tento postup sledovaný alebo kontrolovaný našimi pracovníkmi.

Vymáhanie po súdnom rozhodnutí

Evidujeme pohľadávky priznané súdnym rozhodnutím a pravidelne preverujeme ekonomickú situáciu Vašich zákazníkov intervenciami na mieste. V prípade, že zákazník znovu získal príjem a disponuje majetkom, ale neplní si platobnú povinnosť, zahájime znovu súdne vymáhanie.