English | Home
Storitve evropskih razsežnosti na področjih kontrolinga, upravljanja terjatev in tveganja
Naš moto

Vedno več intervencij je od sodelavcev AVS skupine v Evropi uspešno obdelanih.

V prvi vrsti gre za vaš denar

Za nas je na prvem mestu varna realizacija vaših terjatev

Z našo dejavnostjo, poizvedovanjem in intervencijo na terenu z zunanjo službo podpiramo področja kontrolinga, upravljanja s terjatvami in pravne oddelke strank.

Naša najvišja zapoved je ohranitev ugleda vašega podjetja

Ali poizvedbe, dejavnosti kontrole ali intervencije naših sodelavcev, pozitiven in resen pristop je naša prioriteta. Pri zamudi s plačilom se razumemo kot posredniki med vašim podjetjem in vašimi strankami.

Ohranitev vašega odnosa s stranko je naš prednostni cilj

Prvi korak vsake intervencije je pogovor z vašo stranko in analiza njene aktualne situacije. Izrecen cilj pri tem je ponovna vzpostavitev plačil in kontakta s stranko.