English | Home
Storitve evropskih razsežnosti na področjih kontrolinga, upravljanja terjatev in tveganja
Naš razvoj

Skupina AVS v Evropi tesno sodeluje z mednarodnimi in domačimi podjetji.

Angažma brez meja

Navzočnost v vsej Evropi

Intervencije izvajamo po vsej Evropi, pri čemer se opiramo na mednarodno mrežo naših podružnic. V času razvoja podjetja smo ustanovili v posameznih evropskih državah hčerinske družbe.

Mednarodna intervencija brez izgube časa

Podjetja ponujajo svoje storitve pretežno na regionalnih trgih. Vse podružnice pa se med seboj podpirajo tudi pri mednarodnih intervencijah in so osnova za obdelavo v sosednjih državah, kjer poslujemo s partnerskimi podjetji.

Mednarodni know-how

Našim poslovnim partnerjem dajemo na voljo izkušnje iz aktivne navzočnosti na trgu v Evropi, ki smo jih pridobili v več kot dveh desetletjih, ter zveze, ki so iz tega zrasle. S tem vam nudimo najvišjo mero učinkovitosti za realizacijo vaših terjatev.