English | Home
Storitve evropskih razsežnosti na področjih kontrolinga, upravljanja terjatev in tveganja
Naš portfelj
Pred financiranjem

Posebne informacije
Poizvedbe, detektivska pisarna
Kontrola na licu mesta
Kontrola financiranja skladišča
Pravilna presoja položaja

Pri tekočih pogodbah

Call Center
Osebna intervencija
Inkaso
Zaseg
Pozitivno reševanje položaja

Po zasegu

Vračilo in hramba
Cenitev
Popravilo
Unovčenje in prodaja
Uspešno iskanje rešitev

Pri terjatvah preostanka dolga

Izvensodno uveljavljanje
Vodenje tožbe
Sodne izvršbe in rubeži
Izterjava iztoženih primerov
Mobilizacija zadnjih rezerv

Obsežne storitve

Pomoč pri upravljanju terjatev in tveganj, Kontroling

Paleta naših storitev sega od preprečevanja s presojo tveganja in bonitete, zgodnje obravnave pogodbenih razmerij, v katerih so se pojavile težave, Call center, intervencij na terenu, izterjave zamud pri plačilih z zasegom in unovčitvijo objektov, intervencij pred tožbo, tožb s pogodbenimi odvetniki, pa vse do izterjave iztoženih terjatev.
AVS nudi vse na enem mestu.

Specializirane storitve

V tem segmentu obsega paleta naših produktov detektivske storitve kot na primer poizvedbe o osebah in njihovih ekonomskih razmerjih, pri pogodbah o financiranju posebne informacije o lastninskih razmerjih, ocene objektov, napovedi razvoja trenutne vrednosti, kontrole stanja kakor tudi tekoče kontrole financiranja skladišč.

Kompletne ali delne rešitve

Vse ponujene storitve lahko koristite kot kompletne ali delne rešitve, ki jih individualno prilagodimo vašim potrebam.