English | Home
Storitve evropskih razsežnosti na področjih kontrolinga, upravljanja terjatev in tveganja
Po zasegu

Vračilo in hramba
Cenitev
Popravilo
Unovčenje in prodaja

Uspešno iskanje rešitev

Spremljevalne storitve znižujejo stroške z optimalnimi organizacijskimi procesi in trženjem po zasegu.

Vračilo in varna hramba

Po zasegu objektov ali vračilu s strani vaših strank bomo gospodarske dobrine stroškovno ugodno prepeljali na kraj hrambe, popisali in varno shranili.

Odreditev in spremljanje cenitev

Na vašo zahtevo naročimo takojšnjo izdelavo cenitvenega poročila pri sodnih cenilcih ter v danem primeru uredimo odjavo na uradu za registracijo vozil.

Popravilo in priprava za prodajo

Vozila se tehnično pregledajo, popravijo in pripravijo za prodajo.

Unovčenje in prodaja

Podjetja skupine AVS prevzamejo profesionalno prodajo gospodarskih dobrin trgovcem in končnim kupcem.
Mobilizacija zadnjih rezerv