English | Home
Storitve evropskih razsežnosti na področjih kontrolinga, upravljanja terjatev in tveganja
Pred financiranjem

Posebne informacije
Poizvedbe, detektivska pisarna
Kontrola na licu mesta
Kontrola financiranja skladišča

Pravilna presoja položaja

S pravilno oceno vaših strank ali objektov, ki se financirajo, boste z nami varni pri odobritvi financiranja.

Posebne informacije in poizvedbe

Preverjanja in poizvedbe o interesentih za financiranje ter posebne informacije doma in v tujini.
S preverjanjem premoženjskih razmer pred odobritvijo financiranja in oceno objektov lahko AVS zmanjša tveganje v zvezi z objektom pred sklenitvijo pogodbe.

Kontrola na licu mesta

Kontrola predmeta financiranja glede identitete, stanja, tržne vrednosti in verjetnosti obstoječe nabavne vrednosti kakor tudi primernost za nadaljnjo prodajo vam nudi več varnosti pri nemotenem odnosu s strankami.

Kontrola financiranja skladišča

Redna kontrola financiranja obstoječih zalog in dokumentov za vozila kakor tudi s tem povezano ocenjevanje rabljenih vozil pred financiranjem s strani prodajalca zagotavljajo skladnost obsega financiranja in zavarovanja.
Pozitivno reševanje položaja