English | Home
Storitve evropskih razsežnosti na področjih kontrolinga, upravljanja terjatev in tveganja
Pri terjatvah preostanka dolga

Izvensodno uveljavljanje
Vodenje tožbe
Sodne izvršbe in rubeži
Izterjava iztoženih primerov

Mobilizacija zadnjih rezerv

Izvensodno uveljavljanje in izterjava

V intervenciji na licu mesta se poskuša najprej doseči izterjavo terjatve. Istočasno se preveri ekonomski in zasebni status stranke. Rezultat vam pomaga pri odločitvi glede izbora nadaljnjih korakov.

Priprava in vodenje tožbe

O celotnem poteku intervencije – od prve navezave stikov do intervencije pred tožbo – se sestavi poročilo. Tako pripravljen primer se preda enemu izmed naših pogodbenih odvetnikov v nadaljnje ukrepanje.

Izvršbe in rubeži

Po potrebi spremljajo naši sodelavci izvršbe in rubeže, ki so potrebni v času postopka.

Izterjava iztoženih primerov

Iztožene terjatve vodimo v evidenci in redno preverjamo gospodarsko situacijo vaše stranke z intervencijo na lokaciji. Če bi stranka zopet razpolagala z dohodki in premoženjem in ne bi bila pripravljena plačati, se uvede nov izvršilni postopek.