Hore

Inkasné služby

Zaistenie objektov

Audity

Úschova objektov a marketing

Call Centrum-Telemarketing

Všetko v jedných rukách

AVS

Podpora pri riadení rizík a pohľadávok, controlling

Naša paleta služieb siaha od prevencie , cez posudzovanie  rizika a bonity a včasného vymáhania zmlúv po lehote splatnosti, Call centrum, intervencie na mieste, inkaso omeškaných  platieb, zaistenie objektov, marketing, intervencie pred žalobou, vedenie žaloby ze strany právneho zástupcu až vymáhanie žalovateľných pohľadávok. 
AVS ponúka toto všetko v jednej ruke.

Specializované služby

V tomto segmentu zahrnuje naše nabídková paleta detektivní a informační služby jako jsou např. pátrání o osobách a jejich finančních poměrech, u finančních smluv jsou to speciální informace o stavu vlastnictví, zhodnocení objektů, prognózách vývoje časového zhodnocení, přezkoumání stavu jakož i průběžné kontroly financování skladu. 

Kompletné- alebo čiastkové riešenie

Všetky ponúkané služby sú ponúkané buď ako úplné, alebo  čiastkové riešenie "šité na mieru" podľa vašich potrieb.

Please select your country

Služby po celej Európe v oblasti controllingu, riadenia rizika a správy pohľadávok.