Hore
Inkaso pred súdnym vymáhaním

Osobná intervencia

Súdne vymáhanie pohľadávok

Posúdne vymáhanie pohľadávok

Obecné inkasní služby

Inkaso pred vymáhaním

Písomná výzva k zaplateniu, osobný pohovor - telefonicky a na mieste

Odovzdáte nám otvorené pohľadávky, ktoré ešte v ten deň začneme spracovávať. Bolo preukázané, že nielen prostredníctvom písomnej výzvy k platbe, ale predovšetkým prostredníctvom osobného kontaktu - buď telefonicky nebo priamym vyjednávaním našimi pracovníkmi na mieste - býva s dlžníkmi nájdené efektívne riešenie. 

  • Call Centrum

14 hodin denne podporuje naše Call Centrum našich klientov tým, že odpovedá na ich bežné otázky. Naši zamestnanci odpovedajú telefonicky našim klientom na otázky a aktualizujú údaje o zákazníkoch a objektoch.

  • Osobná intervencia na mieste

Dlhoročné skúsenosti a dobrá príprava umožňujú, aby naši obchodní zástupcovia  s vašimi zákazníkmi boli schopní viesť pozitívne sa vyvíjajúcí osobný pohovor, ktorý vedie k objasneniu ekonomickej situácie. Vstup nás, ako externej a nezávislej služby, tak obvykle vedie k rýchlemu a kladnému vybaveniu.

Ak nie je v tejto fáze dosiahnutý úspech, potom bude zmluvný právnik firmy AVS k dispozícii pre súdne konanie.


Súdne inkaso

Zmluvný právnik firmy AVS je expertom v tejto oblasti. Žaloba, exekúcia sa urýchlene zapisujú do majetkových registrov. Tento rýchly postup zaisťuje možnost reálnej vymáhateľnosti vašich nárokov.


Posúdne inkaso

Právoplatný rozsudok je premlčaný ešte len  po 30 rokoch. V tejto dobe se neustále snažíme, aby vaše neuhradené pohľadávky boli vymožené. Vedieme tieto pohľadávky v evidencii a pravidelne overujeme ekonomickú situáciu vašich zákazníkov.
 

 

Please select your country

Služby po celej Európe v oblasti controllingu, riadenia rizika a správy pohľadávok.