Hore
Dohody okolo financovania
Prebiehajúce zmluvy
Po zaistení
Zvyškové pohľadávky
Odkup dlhu
Prebiehajúce zmluvy
Call Centrum
Osobná intervencia
Inkaso nedoplatkov
Zaistenie financovaných objektov
Prebiehajúce zmluvy
Call Centrum
Osobná intervencia
Inkaso nedoplatkov
Kontrola a zaistenie financovaných objektov
Prebiehajúce zmluvy
Call Centrum
Osobná intervencia
Inkaso nedoplatkov
Kontrola a zaistenie financovaných objektov
Po zaistení
Získavanie späť a bezpečná úschova
Príprava a podpora ocenenia znalcom
Opravy a príprava
Marketing a predaje
Zbytkové pohľadávky
Mimosúdne vymáhanie a inkaso
Príprava žaloby a vedenie žaloby
Súdne vymáhanie a zabavenie
Vymáhanie žalobných pohľadávok

pre banky a leasingové spoločnosti

U existujúcich zmluv - pozitívne objasnenie situácie

Včasné nasadenie AVS môže znížiť rozsah škôd, ktoré nastali kvôli nedostatočným zmluvným vzťahom. Zhromaždenie otvorených pohľadávok alebo dosiahnutie dohody o úhrade pohľadávek v krátkej dobe.


Call Centrum

14 hodin denne podporuje naše Call Centrum našich klientov tým, že odpovedá na ich bežné otázky. Naši zamestnanci odpovedajú telefonicky našim klientom na otázky a aktualizujú údaje o vašich zákazníkoch a objektoch.


Osobná intervencia na mieste

Dlhoročné skúsenosti a dobrá příprava umožňujú, aby naši obchodní zástupcovia  s vašimi zákazníkmi boli schopni viesť vopred oznámený a pozitívne sa vyvíjajúcí osobný pohovor, který vedie k objasneniu ekonomickej situácie. Vstup nás, ako externej a nezávislej služby, tak obvykle vedie k rýchlemu a kladnému vybaveniu.


Inkaso nedoplatkov

Inkaso otvorených pohľadávok alebo dosiahnutie dohody o úhrade záväzkov v krátkej dobe priamou platbou na účet klienta.

 

Zaistenie financovaných objektov

Ak nie je  úhrada závázku v krátkej dobe možná, je zákazník vyzvaný k vráteniu   objektu samotného, alebo pokiaľ je to možné, prevádza sa po dohode s vašim zákazníkom, zaistenie tohto aktíva.

 

Po zaistení - úspěšne nájsť riešenie ku konečnému spotrebiteľovi.

Získavanie späť a bezpečná úschova

Po zaistení objektu či získaní objektu späť od vašich zákazníkov bude aktívum  ekonomicky dopravené do skladu, inventarizované a námi priebežne zaistené. K zaisteniu bezpečnej úschovy áut vo Viedni máme k dispozícii plochu v rozlohe cca 10.000 m2 a halu s asi 250 m2 pre vysoko kvalitné vozidlá a hnuteľné veci.


Podpora pri ocenení objektu

Vo Vašom mene zaistíme okamžité posúdenie hodnoty objektu prostredníctvom certifikovaných znalcov, rovnako ako prípadné zrušenie registrácie auta u príslušného registračného orgánu.
 

Opravy a príprava
Motorové vozidlá sú technicky kontrolované, opravované a pripravované  k predaju.

Marketing a predaj
Spoločnosť AVS zaisťuje profesionálny marketing týchto aktív pre obchod i konečného  spotrebiteľa.

 

Zvyškové pohľadávky - mobilizovat posledné rezervy

Mimosúdne vymáhanie a inkaso

Pri intervencii na mieste sa najprv snažíme o to, aby bol nárok realizovateľný. Súčasne je zisťovaný ekonomický a súkromný status zákazníka. Výsledok služí ako základ pre rozhodovanie pri výbere ďalších krokov.

 

 
Príprava žaloby a vedenie žaloby

Celý priebeh intervencie - od prvého kontaktu až do  intervencie pred žalobou - je zaznamenaný v úradnej správe. Takto pripravený prípad je daný jednému z našich zmluvných zástupcov k ďalšiemu vyjednávaniu.

 

 
Súdne vymáhanie a zabavenie

Priebeh procesu súdneho vymáhania a exekúcie je prípadne s doprovodom alebo pod dohľadom našich zamestnancov.
 

Vymáhanie žalovateľných pohľadávok

Pohľadávky vedieme v evidenci a pravidelne overujeme ekonomickú situáciu vašeho zákazníka prostredníctvom intervencií na mieste. V prípade, že zákazník má opäť príjmy a majetok a nieje ochotný platiť, potom je znovu zahájené súdne vymáhanie. 
 

Odkúpenie pohľadávky

Firma AVS spolupracuje s niekoľkými spoločnosťami, ktoré odkupujú portfólio nesplatených vymahateľných pohľadávok. AVS prípadne investori vyhodnotia vaše pohľadávky a vypočítajú primeranú cenu. V dôsledku toho je zabezpečená vaša likvidita a ušetríte čas a úsilie v oblasti účtovníctva, čím odľahčíte svojim vymáhacím a právnym oddeleniam.

 

Please select your country

Služby po celej Európe v oblasti controllingu, riadenia rizika a správy pohľadávok.