Hore

Špeciálne služby

Špeciálne služby

Zaistenie a využívanie hnuteľného  majetku v spolupráci so správcom konkurznej podstaty. V priebehu insolvenčného riadenia sa firma AVS stará o zhromažďovanie a úschovu a takisto využitie mobilných zariadení (napríklad áut).


Súdom stanovený správca konkurznej podstaty 

V prípade odmietnutia splátkového kalendára príp. nuteného vyrovnania s veriteľom sa stanoví METÓDA ODČERPANIA.V týchto prípadoch sa prevedie zabaviteľný príjem na správcu konkurznej podstaty, ktorý rozdelí peniaze veriteľom. Dlžník obdrží v normálnom prípade po 7 rokoch a po dosiahnutí kvóty minimálne 10 % odpustenia  dlhu.


Odkúpenie pohľadávky 

Firma AVS spolupracuje s niekoľkými spoločnostiami, ktoré odkupujú portfólio nesplatených vymáhateľných pohľadávok. AVS prípadne investori vyhodnotia vaše pohľadávky a vypočítajú primeranú cenu. V dôsledku toho je zabezpečená vaša likvidita a ušetríte čas a úsilie v oblasti účtovníctva , čím odľahčíte svojim vymáhacím a právným oddeleniam.


Detektívná kancelária

 

Please select your country

Služby po celej Európe v oblasti controllingu, riadenia rizika a správy pohľadávok.