Hore

Kontrola na mieste

Kontrola financovania zásob

Detektivna kancelária

Rizikový management

Správne zhodnotenie situácie

Správnym ocenením vašich zákazníkov, objektov, ktoré majú byť financované pred prísľubom financovania, preskúmaním objektov v priebehu doby platnosti zmluvy ste s nami na bezpečnej strane. 

 

Špeciálne informácie a prieskum

Preskúmanie a prehľady finančnej situácie kandidátov, takisto špeciálne informácie z domova i zo zahraničia. Prostredníctvom kontroly vlastníctva pred prísľubom financovania záväzku a vyhodnocovanie objektov môže firma AVS znížiť riziko v súvislosti  s nehnuteľnosťami.

 

Vopred prevedená kontrola miesta - preskúmanie objektu

Preskúmanie financovaného objektu pred uzatvorením zmluvy, prevedené na identitu, stav, trhovú hodnotu, vierohodnosť predloženej nákupnej hodnoty a vzhľadom k možnosti nového využitia pri začiatku platnosti zmluvy a odovzdanie objektu počas platnosti zmluvy vám dáva väčšiu istotu bezproblémového vzťahu so zákazníkom.

 

Kontrola financovania skladových zásob

Priebežné overovanie prítomnosti financovaných zásob a dokladov vozidiel  u predajcov. Tým je zaručená zhoda medzi objemom financovania a zaistením. S využitím počítačového programu, ktorý je nami speciálne vyvinutý, sú kontrolné dáta na mieste zadávané do tabletu. Zadaním testovacích parametrov sú výsledky okamžite odovzdané do systému firmy AVS. Ďalšie spracovanie, ako je napríklad vyúčtovanie či akákoľvek iné vyhodnotenie môže být provedené okamžite, a to kdekoľvek budete mať on-line prístup ku svojim kontrolným dátam.
 

 

 

Please select your country

Služby po celej Európe v oblasti controllingu, riadenia rizika a správy pohľadávok.