Hore

Náš vývoj

Nasadenie bez hraníc

Aktuálne zastúpenie v Európe

Spoločnosť založená v roku 1983 má dnes svoje obchodné zastúpenie po celej Európe. V priebehu histórie spoločnosti sme začali v európskych krajinách zriaďovať dcérske spoločnosti. V súčasnej dobe spadá do našej medzinárodnej siete 14 pobočiek.

Cehraničné intervencie bez straty času

Spoločnosť obsluhuje predovšetkým regionálne trhy. Všetky pobočky sa vzájomne podporujú v cezhraničných službách, čo je takisto základom pre prácu v susedných krajinách, kde spolupracujeme s partnerskými spoločnosťami.

Medzinárodné know-how

Naša firma za viac ako dve desaťročia aktívneho pôsobenia na európskych trhoch získala skúsenosti a vytvorila si tak obchodné väzby, ktoré dávame k dispozícii našim obchodným partnerom. Týmto vám ponúkame možnosť presadiť vaše požiadavky s maximálnou efektivitou.

 

 

Please select your country

Služby po celej Európe v oblasti controllingu, riadenia rizika a správy pohľadávok.