Začetek strani

Storitve izterjave dolga

Odvzem objekta

Audits

Hramba objekta in prodaja

Klicni center/telefonsko trženje

Vse iz ene roke

AVS

Podpora upravljanju tveganj- in terjatev, kontroloing

Paleta naših storitev sega od preprečevanja s presojo tveganja in bonitete, zgodnje obravnave pogodbenih razmerij, v katerih so se pojavile težave, intervencij na terenu, izterjave zamud pri plačilih z zasegom in unovčitvijo objektov, intervencij pred tožbo, tožb s pogodbenimi odvetniki, pa vse do izterjave iztoženih terjatev.

AVS nudi vse na enem mestu.

Specializirane storitve

V tem segmentu obsega paleta naših produktov detektivske in poizvedovalne storitve, kot npr. poizvedbe o osebah in njihovih ekonomskih razmerah, pri financiranih pogodbah specializirane poizvedbe o lastniških razmerjih, ocene objektov, napoved razvoja trenutne vrednosti, kontrole stanja, kakor tudi tekoče kontrole financiranih objektov. 

Kompletne ali delne rešitve

Vse ponujene storitve lahko koristite kot kompletne ali delne rešitve, ki jih individualno prilagodimo vašim potrebam.