Stranica
Sve što se odnosi na ugovore o financijranju
Kod tekucih ugovora
Nakon pohrane
Kod naplate ostatka potrazivanja
Otkup potrazivanja
Kod tekucih ugovora
Call Centar
Osobna intervencija
Naplata potrazivanja
Provjera i pohrana financiranog objekta
Kod tekucih ugovora
Call Centar
Osobna intervencija
Naplata potrazivanja
Provjera i pohrana financiranog objekta
Kod tekucih ugovora
Call Centar
Osobna intervencija
Naplata potrazivanja
Provjera i pohrana financiranog objekta
Nakon pohrane
Vracanje i sigurna pohrana
Nalog i pracenje procijene sudskog vještaka
Popravka i priprema
Marketing i prodaja
Kod naplate ostatka potrazivanja
Izvansudska naplata i inkaso
Priprema tuzbe i vodjenje sudskog procesa
Sudsko izvrsenje i oduzimanje
Naplata sudskih presuda

za Banke i Leasing društava

Za kontinuirane Ugovore-jasno je da je situacija pozitivna

Rano uključenje AVS-a može smanjiti opseg narušavanja ugovornih odnosa. Naplatom otvorenog potraživanja ili postizanjem dogovora može se u kraćem roku podmiriti potraživanje.


Call centar

Naš Call Centar 14 sata dnevno podržava rutinsko djelovanje naših nalogodavaca. Naši zaposlenici obavljaju telefonske razgovore i aktueliziraju podatke Vaših klijenata.


Osobna intervencija na licu mjesta

Višegodišnje iskustvo i dobro educirani vanjski suradnici omogućavaju dobro vođenje pregovora sa Vašim klijentima, koji vode pozitivne razgovore radi pojašnjavanja ekonomske situacije. Naš nastup kao eksterna i neovisna služba dovodi do brzog i pozitivnog rješenja.


Naplata potraživanja

naplata dugovanja ili postizanja dogovora o kratkoročnoj otplati dugova izravno plaćanjem na račun.

Ukoliko nije moguća kratkoročna naplata, ohrabruje se klijent da sam vrati financirani objekt, ako je moguće, ili se provodi  u dogovoru sa klijentom pohrana objekta.

 

Pohrana financiranih objekata

Ukoliko nije moguća kratkoročna naplata, ohrabruje se klijent da sam vrati financirani objekt, ako je moguće, ili se provodi  u dogovoru sa klijentom pohrana objekta.

 
 

Nakon pohrane - uspješno naći rješenje

Vraćanje i sigurna pohrana

Nakon pohrane  ili vraćanja objekta od strane klijenta, prevozi se i transportuje na mjesto za čuvanje, popisuje se oprema i od strane nas sigurno se čuva.

Za pohranu vozila imamo zamljište u Beču oko 10,000m2 i zatvoreno skladište oko 250m2 za visokokvalitetna vozila i opremu na raspolaganju.


Nalog i potpora stručnoj procjeni

U Vaše ime, organizujemo  procjenu vrijednosti financiranih objekata od strane ovlaštenih vještaka, kod vozila po želji pokrećemo odjavu u nadležnom uredu za registraciju.

 

Popravak i priprema
Motorna vozila se tehnički provjeravaju, popravljaju i pripremaju za prodaju.

Marketing i prodaja
Tvrtka AVS Group preuzima obavljanje profesionalnog oglašavanje imovine za trgovca i za krajnjeg potrošača.

 

Kod ostatka potraživanja - zadnje rezerve mobilizirati

Izvansudska ovrha i naplata

Intervencijom na licu mjesta najprije se pokušava napraviti naplata. Istovremeno se provjerava ekonomski i lični status kupca. Rezultat služe Vama kao podrška u daljem odlučivanju i odabiru sljedećeg koraka.


Priprema i  vođenje tužbe

Cijela povijest intervencije - od prvog kontakta do intervencije prije tužbe - bilježi se u izvješću. Tako pripremljen predmet se prosljeđuje našem ugovornom odvjetniku na daljnje postupanje.


Sudska ovrha i oduzimanje

U toku postupka izvršenja sudske ovrhe i postupka, ukoliko je potrebno mogu biti izvršeni u pratnji ili pod nadzorom našeg osoblja. 

 

Daljnja prodaja

AVS je povezan s nekoliko tvrtki koje kupuju potraživanja, što omogućava mogućnost kupnje potraživanja bez kolaterala i potraživanja sa kolateralom. AVS i / ili njihovi investitori procjenjuju potraživanja i izračunavaju fer cijenu za kupovinu potraživanja. Kao rezultat toga, osigurat će vam se likvidnost, a vi ćete uštedjeti vrijeme i novac u računovodstvu, čime ćete olakšati rad svom odjelu naplate i pravnom odjelu.

 

Please select your country

Usluge na području kontrolinga, upravljanja rizicima i briga o potraživanjima diljem Europe