Stranica
Sve što se odnosi na ugovore o financijranju
Kod tekucih ugovora
Nakon pohrane
Kod naplate ostatka potrazivanja
Otkup potrazivanja
Bei laufenden Verträgen
Call Center
Persönliche Intervention
Inkasso von Zahlungsrückständen
Sicherstellung finanzierter Objekte
Kod tekucih ugovora
Call Centar
Osobna intervencija
Naplata potrazivanja
Provjera i pohrana financiranog objekta
Kod tekucih ugovora
Call Centar
Osobna intervencija
Naplata potrazivanja
Provjera i pohrana financiranog objekta
Nakon pohrane
Vracanje i sigurna pohrana
Nalog i pracenje procijene sudskog vještaka
Popravka i priprema
Marketing i prodaja
Kod naplate ostatka potrazivanja
Izvansudska naplata i inkaso
Priprema tuzbe i vodjenje sudskog procesa
Sudsko izvrsenje i oduzimanje
Naplata sudskih presuda

za Banke i Leasing društava

Za kontinuirane Ugovore-jasno je da je situacija pozitivna

Rano uključenje AVS-a može smanjiti opseg narušavanja ugovornih odnosa. Naplatom otvorenog potraživanja ili postizanjem dogovora može se u kraćem roku podmiriti potraživanje.


Call Centar

Naš Call Centar 14 sata dnevno podržava rutinsko djelovanje naših nalogodavaca. Naši zaposlenici obavljaju telefonske razgovore i aktueliziraju podatke Vaših klijenata.


Osobna intervencija na licu mjesta

Višegodišnje iskustvo i dobro educirani vanjski suradnici omogućavaju dobro vođenje pregovora sa Vašim klijentima, koji vode pozitivne razgovore radi pojašnjavanja ekonomske situacije. Naš nastup kao eksterna i neovisna služba dovodi do brzog i pozitivnog rješenja.


Naplata potrazivanja

naplata dugovanja ili postizanja dogovora o kratkoročnoj otplati dugova izravno plaćanjem na račun.

Ukoliko nije moguća kratkoročna naplata, ohrabruje se klijent da sam vrati financirani objekt, ako je moguće, ili se provodi  u dogovoru sa klijentom pohrana objekta.

 

Pohrana financiranih objekata

Ukoliko nije moguća kratkoročna naplata, ohrabruje se klijent da sam vrati financirani objekt, ako je moguće, ili se provodi  u dogovoru sa klijentom pohrana objekta.

 

Nakon pohrane - uspješno naći rješenje

Vraćanje i sigurna pohrana

Nakon pohrane  ili vraćanja objekta od strane klijenta, prevozi se i transportuje na mjesto za čuvanje, popisuje se oprema i od strane nas sigurno se čuva.

Za pohranu vozila imamo zamljište u Beču oko 10,000m2 i zatvoreno skladište oko 250m2 za visokokvalitetna vozila i opremu na raspolaganju.


Nalog i potpora stručnoj procjeni

U Vaše ime, organizujemo  procjenu vrijednosti financiranih objekata od strane ovlaštenih vještaka, kod vozila po želji pokrećemo odjavu u nadležnom uredu za registraciju.
 

Popravak i priprema
Motorna vozila se tehnički provjeravaju, popravljaju i pripremaju za prodaju.

Marketing i prodaja
Tvrtka AVS Group preuzima obavljanje profesionalnog oglašavanje imovine za trgovca i za krajnjeg potrošača.

 

Kod ostatka potraživanja - zadnje rezerve mobilizirati

Izvansudska ovrha i naplata

Intervencijom na licu mjesta najprije se pokušava napraviti naplata. Istovremeno se provjerava ekonomski i lični status kupca. Rezultat služe Vama kao podrška u daljem odlučivanju i odabiru sljedećeg koraka.


Priprema i  vođenje tužbe

Cijela povijest intervencije - od prvog kontakta do intervencije prije tužbe - bilježi se u izvješću. Tako pripremljen predmet se prosljeđuje našem ugovornom odvjetniku na daljnje postupanje.


Sudska ovrha i oduzimanje

U toku postupka izvršenja sudske ovrhe i postupka, ukoliko je potrebno mogu biti izvršeni u pratnji ili pod nadzorom našeg osoblja. 
 

Daljnja prodaja

AVS je povezan s nekoliko tvrtki koje kupuju potraživanja, što omogućava mogućnost kupnje potraživanja bez kolaterala i potraživanja sa kolateralom. AVS i / ili njihovi investitori procjenjuju potraživanja i izračunavaju fer cijenu za kupovinu potraživanja. Kao rezultat toga, osigurat će vam se likvidnost, a vi ćete uštedjeti vrijeme i novac u računovodstvu, čime ćete olakšati rad svom odjelu naplate i pravnom odjelu.

 

Please select your country

Usluge na području kontrolinga, upravljanja rizicima i briga o potraživanjima širom Evrope