Stranica

Na licu-mjesta-kontrola

Kontrola financiranih zaliha

Detektivska agencija

Upravljanje rizicima

Procijeniti situaciju ispravno

Uz ispravnu procjenu Vaših klijenata,  i predmeta koji će se financirati prije financiranja, i pregledom objekta za vrijeme trajanja ugovora, bit ćete na sigurnoj strani s nama.

 

Posebna istraživanja i provjere

Revizije i provjereva zahtjeva za financiranje, kao i posebne upite u zemlji i inozemstvu.
Provjerom  stanja vlasništva klijenta prije odobravanje financiranja i vrednovanja objekata, AVS može smanjiti kreditni rizik.

 

Na licu mjesta - kontrola - pregleda objekta

Provjera identiteta financiranog objekta prije početka ugovora, stanja, tržišne vrijednosti i vjerodostojnosti nabavne cijene, ponovno refinanciranje, kao i praćenje predaje objekta na početku ugovora i pregledom objekta za vrijeme trajanja ugovora, dat će Vam veću sigurnost kod održavanje odnosa s kupcem bez dodatnih problema.

 

Kontrola financiranih skladišta

Kontinuirana provjera postojanja financiranih zaliha i dokumenata vozila kod trgovca automobila. Time je osigurana dosljednost financiranog volumena i instrumenta osiguranja. S razvijenim EDV programom radimo na licu mjesta na tabletu provjeru financiranih zaliha. Unosom posebih parametara, rezultati se odmah preuzimaju  od strane AVS administarcije. Daljnja obrada, kao što je priprema naplate i svaka procijena, može se odmah izvršiti, osim toga, u svakom trenutku imate online pristup vašim testnim podacima.

 


 

Please select your country

Usluge na području kontrolinga, upravljanja rizicima i briga o potraživanjima širom Evrope